Osobe s invaliditetom i zapošljavanje: Uključivanje kroz posao - ostvarenje cilja


Zapošljavanje je ključno za socijalnu integraciju ljudi, njihovo fizičko i mentalno zdravlje, dobrobit i samoostvarenja. Članak 27. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom navodi kako „Države članice priznaju pravo na rad osobama s invaliditetom, na ravnopravnoj osnovi s drugima; ovo uključuje pravo na mogućnost zarađivanja za život od rada, slobodno odabranog ili prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom. Države stranke će osigurati i promicati ostvarenje prava na rad, uključujući pritom i one koji steknu invaliditet tijekom zaposlenja, poduzimanjem odgovarajućih koraka, uključujući i zakonodavstvo.“  Članak 27. jasno prepoznaje i naglašava pravo osoba s invaliditetom na rad, na ravnopravnoj osnovi s drugima. Što uključuje pravo zarađivanja za život od rada, koji je slobodno odabran i prihvaćen na otvorenom tržištu rada, koje je uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom.
Međutim, zapošljavanje osoba s invaliditetom nije jednostavno, te je kao posljedica ekonomske krize koja je pogodila Europu unazad nekoliko godina znatno otežano. Danas smo svjesni da su mnogi napori učinjeni kako bismo osobe s invaliditetom približili tržištu rada. Unatoč tome, niska stopa zapošljavanja osoba s invaliditetom ukazuje da su uloženi napori potrebni za zapošljavanje većeg broja osoba s invaliditetom podcijenjeni.
Cilj konferencije je ukazati na potencijale osoba s invaliditetom i primjerima iz prakse pokazati kako radnici i poslodavci s invaliditetom mogu doprinijeti pristupačnom i raznolikom  tržištu rada kroz razmjenu znanja i dobre prakse na različitim razinama i u raznim interesnim skupinama. Osvrnuvši se na alternativne mogućnosti novih strategija zapošljavanja, svrha ove konferencije je pronalaženje načina za uklanjanje prepreka i povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom u Europi.


CILJEVI KONFERENCIJE UKRATKO:

Konferencija će istaknuti utjecaj Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom na rad i zapošljavanje (čl. 27).

Konferencija će promicati razmjenu između poslodavaca, radnika, osoba s invaliditetom i socijalnih usluga, inovativne i primjere dobre prakse koji imaju rezultate temeljene na evaluaciji

Konferencija će identificirati korake potrebne za stvaranje pozitivne sinergije između svih interesnih skupina, aktivnim uključivanjem svih dionika

Iznova lansirati novu Deklaraciju o zapošljavanju EASPD-a

Prezentacije:

01-Spectrum of employment for disabled people and activation measures
02-Step by step towards employment in the open labour market - Scheidl and Haindl
03-From DEW to EDEW - Cyrielle Claverie
04-Impact of the crisis-new employment models and new trends in EuropeCristianRovira
05-Dispel the myth-methodologies of success in the open labour market - Frederic Karinthi
06-Universal Design_ICT_PCT in the work place- Steve Bernard
07-Business_Disability and Corporate Social Responsibility
08-Employment for Autistic People through Social Enterprise-Frank Holt
09-Employment in the public sector-Marinka Bakula Andelic
10-Employment in the social sector-client and colleague-Senada Halilcevic
11-Employment in the private sector-Self-employment vs. apathy-Baricu and Radicu
12-Effective Partnership to promote the employment of persons with disabilities-Marjatta Varanka
 

 

 

 
 

logo