INFORMACIJE

Ukoliko imate upite za konferenciju slobodno nas kontaktirajte na info@espd-zadar.eu

 

MOGUĆNOST PREZENTACIJE INSTITUCIJE/TVRTKE, PROIZVODA I IDEJA

Promotivni video – namijenjen za sve sudionike, ne isključivo izlagače

Način prezentacije i ono što želite da se naglasi u promotivnom filmu ovisi isključivo o vašim potrebama i željama. Hoće li promotivni film u konačnici biti informativnog, edukativnog, reklamnog, prezentacijskog ili bilo kojeg drugog karaktera, o tome odlučujete Vi.
Promotivni film ne bi trebao biti predug. Cilj je da Vaš promotivni video bude sažet, jednostavan i lako razumljiv. Preporučeno trajanje promotivnog filma je 5 minuta. Filmovi će se neprestano u ponavljanju projicirati na video zidu. To je sasvim dovoljno da kvalitetno predstavite Vaš proizvod, tvrtku ili uslugu koju želite promovirati. Puštanje glazbe i drugih zvukova za vrijeme manifestacije nije dopušteno. Stoga, imajte na umu da Vaš promotivni video ima titlove. S obzirom na strukturu sudionika konferencije, preporučujemo titlove na ENGLESKOM jeziku.

Izlagač na konferenciji  može biti svaka pravna osoba koja zadovolji slijedeće uvjete o ustupanju izložbenog prostora:

EKSPONATI

 • Katalozi (opis proizvoda/usluge, proizvođača/ponuđača usluge, itd.)
 • Prospekti (kratke informacije, kvalitetne fotografije, crteži)
 • Letci (osnovni podaci i poziv da se posjeti štand)
 • Cjenik
 • CD-i (opširne informacije, grafički prilozi, fotografije, dokumenti, promotivni filmovi)
 • Panoi/Plakati/Baneri s nazivom institucije, logo, slika
 • Video prezentacije

Napomena: Promotivni materijal mora biti pregledan i višejezičan
(službeni jezici konferencije: engleski, njemački, francuski)

MALI POKLONI

 • Privjesci
 • Olovke
 • Upaljači
 • Podmetači za čaše
 • Blokovi i rokovnici
 • Adresari
 • Igračke
 • Torbe, vrećice, pernice
 • Magneti
 • Voćke i slatkiši

Napomena: Idealno dijeliti, ukoliko je izvodljivo, sitnice iz vlastitog proizvodnog programa

OSOBLJE ZA ŠTAND

 • dobro poznavanje engleskog jezika (poželjan i njemački jezik)
 • strategija nastupa
 • priprema osoblja porukama koje će se slati sa štanda
 • prije konferencije segmentirajte ciljane grupe/zainteresirane strane/sudionike
 • voditi računa da je štand u svakom trenutku „pokriven“ dovoljnim brojem stručnih ljudi

OPĆI UVJETI IZLAGANJA

Prijava i potvrda sudjelovanja
Svoje sudjelovanje na sajmu izlagač prijavljuje pisanom narudžbom izložbenog prostora. Kontakt osoba:
Ana Krajačec
e-mail: ana.krajacec@gmail.com
tel: 091/7605 – 436, 01/6430 – 013

Sudjelovanje izlagača na sajmu OSVIT potvrđuje nakon provjere izložbenog materijala. Na osnovu zaprimljenih Zamolbi OSVIT će izvršiti raspodjelu izložbenog prostora.

Zadnji rok prijave i narudžbe izložbenog prostora je 20.04.2015.

Slučaj otkaza izložbenog prostora
Otkazni rok za eventualno naručene tehničke ili druge usluge je najkasnije 8 dana prije početka
manifestacije. Izlagač nema pravo postavljati neke druge zahtjeve.

Oprema zakupljenog prostora
Za izlagače se osigurava prostor u objektu u kojem se održava manifestacija, prema rasporedu izlagača kojeg određuje OSVIT. Osim samog prostora u objektu Višnjik, OSVIT za izlagača osigurava i odgovarajući stol/stolove i stolice sukladno potrebama izložbenog prostora. Sve dodatne narudžbe promotivne ponude posebno se dogovaraju i naplaćuju.

Aktivnosti na prostoru Konferencije
Sve aktivnosti na prostoru sajma moraju se odvijati u skladu s propisima Republike Hrvatske i na način da ne ometaju ostale sudionike i posjetitelje Konferencije. Za sve aktivnosti koje Izlagač želi provoditi izvan dogovorenog izložbenog prostora, mora tražiti posebno odobrenje centra Višnjik. Za prodaju izložaka i usluga kao i za besplatna kušanja te podjele izložaka izlagači su dužni u skladu sa zakonskim propisima ishoditi i imati kod sebe svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju nadležne inspekcijske službe. Izlagač je dužan OSVIT-u pisano najaviti takvu vrstu izlaganja, kao i trajanje i način izlaganja. Izlagač sam snosi sve eventualne dodatne troškove takve vrste izlaganja ili zapriječenih mu kazni u slučaju neishodovanja dozvola. OSVIT se oslobađa odgovornosti za poslovanje i nastup izlagača.
Puštanje glazbe i drugih zvukova za vrijeme manifestacije nije dopušteno.

Izložbeni prostor
Izložbeni prostori koji se nude izlagačima je prostor u objektu gdje se održava manifestacija. Izlagač se obvezuje urediti prostor prema unaprijed dogovorenom načinu i to na prostoru kojeg OSVIT označi i rezervira za određenog izlagača. Izlagač ne može bez suglasnosti OSVIT-a ustupiti dodijeljeni izložbeni prostor drugome. Uređivanje izložbenog prostora počinje dan ranije prije početka manifestacije, a završava najkasnije tri sata prije početka manifestacije. Ukoliko izlagač ne započne uređivati prostor u ostavljenom roku ili se ne pojavi na manifestaciji, OSVIT može raspremiti izložbeni prostor odnosno stol i druge predmete u prostoru te njegov rezervirani prostor iskoristiti u druge svrhe pa i ustupiti ga drugom izlagaču.

Raspremanje izložbenog prostora može početi neposredno poslije završetka programa manifestacije koji se održava u dvorani Višnjik (subota). Ako to ne učini Izlagač, OSVIT će raspremiti i uskladištiti sav materijal na izložbenom prostoru na trošak izlagača koji je dužan prije preuzimanja svojih stvari podmiriti eventualne troškove raspremanja prostora i skladištenja tih stvari.

Sigurnost i osiguranje
Izlagač sam osigurava čuvanje izložbenog prostora za vrijeme u kojem je manifestacija otvorena za posjetitelje. Za neizvršeno osiguranje izložaka i ostale imovine OSVIT ne preuzima odgovornost, već iznos nastale štete pada na teret Izlagača.

 

 

 
 
 

 

 

 
 

logo